ΑΚΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ

Χρόνος – Τόποι – Άνθρωποι

Ακτογραφώντας σε πρόσωπα και δρώμενα, που αναδεικνύουν τις πτυχές του πολιτισμού μας, τη ζωή και την καθημερινότητα ακουμπώντας στα ανθρώπινα συναισθήματα.